Kurumumuzun Amacı

Öğretmenlerin ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personellerinin,
a) Birbirleri ile kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmasını,
b) Sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanması,
c) Hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi,
d) Mesleki ve kültürel gelişmelerini,
e) Aile ve çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarını sağlamaktadır3